Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PELANI We Care


 

Właścicielem sklepu PELANI We Care, jest firma: Reha Medicus Anna Przybylska, NIP: 7971692843, Regon 146831475, z siedzibą w Ząbkach przy ul. Sikorskiego 33G/5, 05-091 Ząbki. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie oraz zasady korzystania ze sklepu.

 2. Sklep PELANI dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

 3. Sprzedawca może porozumiewać się klientem, a klient ze sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (pelani@pelani.pl), telefonicznie pod numerem +48 570360606 (od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 19.00) oraz listownie na adres: PELANI We Care, ul. Sikorskiego 33G/5, 05-091 Ząbki.

 4. Ceny prezentowane w sklepie podawane są w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 5. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, po uzgodnieniu z kupującym kosztów wysyłki.

 6. Wszystkie Towary prezentowane w sklepie są nowe i wolne od wad.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodnie z załączoną do produktu instrukcją.

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar:

  1. ) przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy w Idea Bank S.A. numer konta: 34 1870 1045 2083 1027 6422 0001; w tytule płatności należy podać numer zamówienia,

  2. ) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayPal,

  3. ) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko zamówień realizowanych na terenie Polski)

 2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie umowa sprzedaży nie jest wiążąca.

 

DOSTAWA
 

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez klienta.

 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja.

 3. Sprzedawca dostarcza towary do wybranych państw europejskich, po uzgodnieniu z kupującym kosztów wysyłki.

 4. Dostawy do państw europejskich są realizowane wyłącznie do zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayPal.


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji).

 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy klient jest o tym niezwłocznie informowany.

 3. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona w chwili zawarcia umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty z towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system PayPal.

 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 5. Dostawa towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich towarów.

 6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 14 dni (w przypadku braku na magazynie lub towaru na zamówienie). Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).

 7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z klientem oferta sprzedawcy nie jest wiążąca.

 8. Dowodem dokonania zakupu jest rachunek z danymi sprzedawcy i kupującego, ceną, rodzajem i ilością towaru oraz kosztem transportu, który klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

 9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z towarem klient obowiązany jest ją sprawdzić (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki prosimy o sporządzenie protokołu szkody z kurierem oraz niezwłoczne poinformowanie o tym sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

REKLAMACJA I GWARANCJA
 

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

 2. Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu. W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt klienta.

 3. Odsyłając towar klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

 4. Koszty przesyłek za nieuzasadnione reklamacje (nie wynikające z winy producenta) ponosi klient.

 5. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w sklepie PELANI wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w sklepie.

 6. Sklep PELANI w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sklep naprawi lub wymieni klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 8. W przypadku odesłania reklamowanego produktu na adres PELANI We Care, ul. Sikorskiego 33G/5, 05-091 Ząbki przez klienta i uznania reklamacji sklep PELANI zwróci klientowi należność za przesyłkę w wysokości najtańszej formy dostawy oferowanej w sklepie. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta.

 9. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 20 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie mailem lub pocztą oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. ) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru, wraz z dowodem zakupu, na adres: PELANI We Care, ul. Sikorskiego 33G/5, 05-091 Ząbki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do konsumenta w wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania towaru.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument odsyła towar do sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 6. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 20 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru do sprzedawcy ponosi klient. Sprzedawca ponosi koszty dostawy wymienianego towaru do klienta. Do paczki należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz wymiany towaru.

 7. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Zamówiony towar wraca do sklepu, a klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.


 

NEWSLETTER I POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

 1. Zaznaczając pole "tak" dla "Newsletter" kupujący zgadza się na otrzymywanie od sprzedającego informacji handlowych dotyczących promocji, nowych produktów etc. za pomocą e-maila, poczty, wiadomości SMS.

 2. Informacje nie będą przekazywane częściej niż 1 raz w miesiącu.

 3. Żadne dane kupującego nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą wykorzystywane jedynie do komunikacji handlowej z kupującym.

 

COOKIES

 

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • Google Chrome:
  www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszelkie zdjęcia, filmy, logo i pozostałe treści zamieszczone na stronie internetowej pelani.pl są własnością Reha Medicus Anna Przybylska. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w/w jest zabronione.

 2. Produkty i rozwiązania produktowe pokazane na stronie pelani.pl są własnością Reha Medicus Anna Przybylska i są chronione przez prawo własności intelektualnej. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w/w jest zabronione.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

 

RODO informacja dla Klientów

 

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reha Medicus Anna Przybylska z siedzibą w Ząbkach przy ul. Sikorskiego 33G/5, 05-091 Ząbki („Reha Medicus”, „Administrator” ).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 570 360 606 lub za pomocą poczty elektronicznej: pelani@pelani.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby:

 1. Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji,

 2. Obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,

 3. Kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą,

 4. Obsługi technicznej Pani/Pana konta w sklepie internetowym Pelani.pl;

 5. W celu kierowania do Pani/Pana przez Reha Medicus treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Reha Medicus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadniony interes polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

 6. Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Reha Medicus na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 7. Dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Reha Medicus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 8. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Reha Medicus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W opisanym powyżej celu Reha Medicus może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (1) imię i nazwisko, (2) adres zamieszkania, (3) inny adres do korespondencji, (4) numer telefonu, oraz (5) adres e-mail.

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta ze strony Pelani.pl lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT,
b) podmiotom świadczącym na rzecz firmy Reha Medicus usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

 

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Reha Medicus. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez sklep internetowy Pelani.pl.

Jednocześnie, pragniemy zapewnić Panią/Pana, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług sklepu internetowego Pelani.pl. Z dniem 25 maja 2018 r. zaktualizowaliśmy Regulamin sklepu internetowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Wprowadzone zostały głównie zmiany dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 


 

Start

 

Sklep

Rozmiary

Produkty

Instrukcja

Kontakt

 

570 36 06 06

pelani@pelani.pl

Start

Sklep

Produkty

Instrukcja

Kontakt

Komfort

Innowacje

Jakość

 

 

 

          pelani@pelani.pl

 

 

Regulamin i polityka prywatności

Koszt dostawy